download


ÕPPEMÄNGUD

Matemaatika

http://www.crickweb.co.uk/assets/resources/flash.php?&file=ftank2 loendamine

http://funnymathforkids.pbwiki.com/ matemaatika

http://www.wartoft.nu/software/sebran/estonian.aspx matemaatika

Eesti keel

http://edlv.planet.ee/th/

LASTELE

http://taheke.delfi.ee/

http://meieoma.ee/

http://www.lastekas.ee/

http://www.miksike.ee/

http://bio.edu.ee/  Fakte loodusest

http://www.loodusheli.ee/   Loodushääled

http://looduskalender.ee/  Veebikaamerad loodusest

 

MUU

www.kohila.ee

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13343125  Koolieelse lasteasutuse seadus

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13351772  Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

http://www.hm.ee/  Haridus- ja Teadusministeerium

www.perenou.ee – MTÜ Perede ja laste nõuandekeskus

www.laps.ee – Eesti Lastevanemate Liit

www.pereweb.ee – eelkõige leiavad sealt  kasulikku lugemist 3-6aastaste laste vanemad

www.sinamina.ee – Perekeskus Sina ja Mina