download

Uudised

Kohila Sipsiku lasteaias, Jaanijusside rühmas algas käimasolev õppeaasta mitmete muudatustega.  Esimeseks muudatuseks oli  rühma töökorraldus, augustist töötab rühmas üks õpetaja ja kaks assistenti. Selline süsteem võimaldab lastele individuaalsemalt läheneda ja laste arengut efektiivsemalt toetada, kuna aktiivsel tegutsemise  ajal  on rühmas tööl kolm täiskasvanut.

Alates oktoobrist, kui uue töökorraldusega harjunud olime, võtsime kasutusele värvide süsteemi. Esmaspäeva hommikul valivad lapsed loosi teel  endale kas punase või musta käevõru ning käevõru värv on grupi moodustamise aluseks. Valitud grupp toimib meeskonnana terve nädala jooksul, edaspidi on plaanis gruppe muuta  kahel korral kuus. Selline värvide järgi gruppideks jagamise eesmärgiks on, et lapsed mängiksid, suhtleksid ja teeksid oma igapäevatoimetusi väiksemates gruppides, samuti on  korraldatud ka õppetööga seotud tegevused  kahes grupis. Väiksemas grupis on õpetajal võimalik lapse arengupotentsiaali paremini toetada, lapsed on julgemad oma arvamust avaldama ning ei pea nii kaua üksteise järgi ootama. Samuti saab väiksemas grupis paremini läbi viia aktiivõppetegevusi. Väga positiivne oli, et lastele sobis selline gruppide moodustamise viis, muidu kiputakse eelistama grupi moodustamisel teatud lapsi ja osad tagasihoidlikumad võivad kõrvale jääda.

Laste vabamängu ajal mängivad ühel päeval  punase käepaelaga lapsed magamistoas ja musta käepaelaga rühmatoas, järgmisel päeval grupid vahetuvad. Magamistoas on lastel võimalus mängida loovmänge (kodumängud, ehitusmängud jne), seevastu rühmatoas on lastel võimalus mängida arendavaid lauamänge, panna kokku puzzlesid, vaadata ja lugeda raamatuid ning tegutseda kunstipesas. Enne värvide kasutamisele võtmist  eelistasid poisid mängida magamistoas ja tüdrukud toimetasid rohkem rühmatoas. Tänu meie uuele süsteemile on poisid hakanud  vabamängu ajal tegelema ka kunstiga ja mängima erinevaid arendavaid lauamänge.

Uus süsteem on laste omavahelistele suhetele hästi mõjunud, lapsed on muutunud sotsiaalsemaks, oskavad valida endale mängukaaslasi grupisiseselt, tunnevad  oma „meeskonna“ tunnet. Paranenud on koostöö- ja suhtlemisoskus. Lastel on toas tegutsemiseks rohkem ruumi, kuna ühes ruumis on korraga vähem lapsi.  Samuti on lapsed tähelepanelikumad ning suudavad keskenduda tegevusele pikemalt ning süvenenumalt, kuna üldine müratase on väiksem. Ka juhendajal on kergem vajadusel jälgida ja suunata väiksema hulga laste tegutsemist.

Õue minekul tekkis varem lastevahelisi konflikte, nüüd riietuvad lapsed kahes grupis ning jälle on märgata muutusi. Riietusruumis saavad lapsed kiiremini riidesse  ja kogu rühma õueminekuks valmis saamise aeg  on lühenenud. Riietumist juhendavad kaks täiskasvanut ning kui enamus sellest grupist on  riides saab üks täiskasvanu minna väikse grupiga õue ja lapsed, kes saavad riidesse, saavad kohe teistega liituda. Lapsed saavad omas tempos riietuda ja on võimalus toetada, suunata riietumist.  Ajakulu on vähenenud ka tuppa tulles. Enne tuppa tulekut mängime õues nädala teemaga seotud õppemängu.  Mängu mängime sammuti kahes grupis, kumb grupp saab oma ülesande tehtud läheb tuppa riietuma, sellega  on lapsed hajutatud ja selline korraldus annab võimaluse  kõigil on omas tempos tegutseda.

Lisaks eelpool nimetatud muudatustele on laste üldoskuste arendamiseks neil võimalus alates selle õppeaasta algusest planeerida  reedesed õppetegevused. Esmaspäeva hommikuringis arutame koos mida reedel  teha. Lapsed pakuvad välja erinevaid ideid ja tihti peame maha pikad arutelud, mida me teeme. Sageli lõppevad arutelud hääletamisega, kelle idee saab rohkem hääli selle teostame. Kui ideid pakutakse palju siis oleme pannud kõik kirja ja varuks jätnud. Lapsed on tavaliselt planeerinud ühe kunstitegevuse, kindlasti liikumismängu, tihti jalutuskäigu. Eriti head meelt teeb see, et tegevustesse planeerivad lapsed  meie enda poolt valmistatud õppemänge. Praegu on laste poolt väga hinnatud Tähebingo ja Numbribingo.

Selliste tegevuste kaudu on lapsed kaasatud planeerimis- ja tegutsemisprotsessi. Nad saavad ja julgevad oma arvamust avaldada, areneb arutlemis- ja analüüsioskus. Õpitakse tegema kompromisse ja kaaslastega arvestama.

Oma pika lasteaiaõpetaja karjääri jooksul tunnen rõõmu ja uhkust igapäevaselt tegutsemisest  ühtse meeskonnana. Laste siiras rõõm ja tegutsemistahe annavad indu ning vanemate positiivne tagasiside

on julgustuseks uuenduste katsetamisel ja ellu viimisel.

Kohila Sipsiku lasteaia Jaanijusside rühma õpetaja

Ingrid Herrmann

IMG 2995

Käesoleva õppeaasta alguses alustasin Kohila Sipsiku lasteaias animatsiooniringi läbiviimist. Algteadmisi animatsioonide loomisest sain Tallinna Ülikoolist, kus lõpetasin 2016.a juunis alushariduse pedadoogi eriala haridustehnoloogi suunal. Sama aasta sügisest jätkasin õpinguid haridustehnoloogia alal magistrantuuris. Olen omal käel juurde otsinud ja katsetanud erinevaid äppe ja veebikeskkondi, kus animatsioone luua saab ning mis oleksid sobilikud lasteaialastele.

Minu enda lapsed (6 ja 7 aastased poisid) on minu koolitöödes mind alati aidanud ja seetõttu õppisid nad minuga koos ka animatsioone looma. Kodus teevad poisid neid vabatahtlikult, aitan vahel monteerimisel ehk animatsioonide kokkupanemisel.

Vikipeedia (et.wikipedia.org) järgi on animatsioon  “illusioon liikumisest, mis on loodud staatiliste piltide järjestikuse esitamisega.” Ehk siis: me teeme multikaid!

Lastel on väga suur huvi pildistada. Mina usaldasin esialgu lastele tavalist fotoaparaati, mis on kaalult kerge ja kiirelt õpitav, hiljem said nad ka nutitelefoni või tahvliga pildistada. Mul on väga hea meel, et animatsiooniringi laste vanemad oma lapsi usaldavad ja annavad ringi kaasa oma seadmed (VOSK - võta oma seade kaasa). Need on fotoaparaat ja võimaluselt ka statiiv. Kokkuleppe tegime juba sügisesel koosolekul, kus tutvustasin animatsiooniringis toimuma hakkavat.

Kõigil lastel siiski ei ole fotoaparaati, kuid lapsed oskavad suurepäraselt üksteisega asju jagada. Jagamisel arenevad lapsel koostöö ja rühmatöö oskused, lisaks kannatlikkus. Mul on endal üks vanem fotoaparaat ja kaks statiivi, mida ringis kasutame.

Lapsed on nii armsad ja alati, kui mind mõnel teisel päeval näevad, siis küsivad, et kas peame järgmisel korral fotoaparaadi kaasa võtma. Näen sellest, et neil on väga suur huvi animatsioonide loomise vastu.

Eelmisel aastal osteti meie lasteaeda iPadid lastevanemate osalusel (heategevuslikul laadal korjati nende jaoks raha). iPadides on mitmeid rakendusi, millega samuti animatsioone luua saab ja oleme neid edukalt katsetanud.

Mesisummide rühma lastega (ja lisaks kahe Kohila Mõisakooli I kl. poisiga) oleme proovinud “minna” nii seina sisse, kui ka vaibaga “sõita”. Jõulude eel võtsime osa Nutilabori konkursist, kuhu saatsime nukkudega animeeritud jõulutervituse ja vastutasuks saatis Nutilabor meile õhupalle, komme ja kleepse. Lapsed on loonud lisaks veel palju erinevaid animatsioone ka iseseisvalt.

Lastevanematele olen saatnud peale igat animatsiooniringi ka väikese kokkuvõtte meie ringitunnist. Alati pole see vaid kirjalik lühilülevaade,  üsna tihti saavad lapsevanemad näha oma lapse loodud animatsiooni. Kasutan selleks erinevaid veebikeskkondi või nutiseadmerakendust, kuhu valminud tööd üles laen ja sealt vanematele privaatselt jagan. Lapsevanematelt on tulnud head tagasisidet ringi tegevuste kohta ja mul on väga hea meel, et ka neile korda läheb, mis me ringis teeme ja loome.

Animatsiooniringi tegevused on seotud kõikide koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava valdkondadega. Käesoleval poolaastal lisan ringidesse lisaks meediakasvatusliku poole, et lapsed saaksid aru, kuidas meediat meile luuakse (ka animatsioon on meedia, kui kuskil kajastub) ning mis on selle eesmärk.

Ringi tegevus ei ole ainult pildistamine, vahel teeme ka muud: näiteks värvisime värvipilte ja panime need “elama” Quiver rakendusega. Sel poolaastal oleme juba kasutanud Lego Story Starteri komplekte, milleks on harivad klotside komplektid jutu vestmise arendamiseks. Üsna pea saame oma jutud ka iPadidesse fotodena panna ning StoryVisualizer rakenduse kaudu need koomiksiteks muuta.

Ringis on veel plaanis rääkida internetiturvalisuse teemadel ja IKT vahendite arukast ning mõõdukast kasutamisest.

Olen ise väga rahul animatsiooniringi läbiviimisega, sest lapsed on nii tublid ja kiired õppijad. Tänan Kohila Sipsiku lasteaeda, kes on andnud mulle suurepärase võimaluse lastele harivaid ringitunde läbi viia, samuti lähevad suured tänud lastevanematele! Ja minu teadmiste täiendamise eest tänan TLÜ õppejõude Kaire Kollomit, Elyna Nevskit ning Birgy Lorenzit!

Kristina Lee

Rõõmutirtsude rühma õpetaja

16776270 10154460471627153 2078785921 o

Poisid loovad animatsiooni fotoaparaadi ja statiivi abil

Kuna laste ja lasteaia töötajate füüsiline heaolu on samavõrd tähtis kui vaimne, siis 2011 aasta sügisel liitus Kohila lasteaed Sipsik Eesti Tervist Edendavate Lasteaedade Liiduga, et pöörata suuremat tähelepanu nii laste kui ka personali tervislike eluviiside kujundamisele. 

Pöörame suurt tähelepanu lasteaia menüüle, mis on tervislik ja mitmekesine ning mille koostab toitumisnõustaja (täpsem info menüü koostamise põhimõtetest meie lasteaias - http://www.kohilasipsik.ee/uus/index.php/toitlustamine.

Lisaks toimuvad lastele erinevad temaatilised sündmused – tervisenädalad, käimis- ja jooksupäevad, jooga ja võimlemine, koos kokkadega tervisliku toidu valmistamine jne. Toimus ka  projekt  õuelasteaed, kus kogu päeva tegevused toimusid õues. Nii sai õuessöödud, mängitud, õpitud ja ka lõunauinakut tehtud. Kaasa arvatud juhtkond kolis oma kontori õue, et koos teistega positiivsest päevast osa saada. 

Käesoleval õppeaastal on lisaks traditsioonilistele tervisesündmustele käivitunud liikumistegevuste raames KehaMeele tegevus. Tegevuse eesmärgiks on suurendada teadlikkust oma kehast, meelest ja aistingutest ning õppida neid juhtima. Selle käigus areneb lapse füüsiline vastupidavus, painduvus, tasakaal, koordinatsioon ja keskendumisvõime. Oluline on ka arendada lapses oskust keha pingetest vabastama ning meelt rahunema suunata. Tegevused toetavad laste loomingulisust, koostöö- ning suhtlemisoskust. Seda saavutatakse läbi erinevate laste joogas kasutatavate harjutuste (asanad), keskendumist- ja koostööd nõudvate ülesannete ning kergemate meditatiivsete tegevustega. KehaMeele tegevus toimub kõigis rühmades kõigile lastele kord nädalas, mille pikkuseks on 15 minutit. Läbitud on ka vastav koolitus, et antud tegevust läbi viia.

Et kõik ettevõtmised edukalt õnnestuks on lasteaias loodud tervisemeeskond, kes koordineerib temaatilisi üritusi nii lastele kui personalile. Meeskonnajuhiks on teist aastat kokk Mari Laas. Selline kogemus võimaldab töötajatel tegutseda teistsuguses rollis kui eeldab nende tavatöö. See kogemus annab kõigile väärt teadmisi kogu õppe paremaks korraldamiseks. 

Tervisemeeskonna liikmed korraldasid igaüks kord kuus ühe terviseteemalise sündumuse kogu personalile. Lisaks toimus kaks korda õppeaastal jooksul aktiivne tervisenädal. Päeval olid tegevused suunatud lastele ja õhtul personalile. Eelmisel õppeaastal toimusid personalile näiteks sellised ühistegevused – ujumine, rabamatk, QR-koodidega maastikumäng alevis, ühine kokkamine, discgolf, temaatiline viktoriin, bowling, aeroobika, maleturniir jne. Kõige populaarsem oli rabamatk, kus osales enim inimesi.  Et kõigi osalemismotivatsioon oleks kõrgem, siis on  peetud ka tulemusarvesust. Kõik, kes võtavad sündmusest osa, teenivad selle eest punkte. Õppeaasta lõpus selgub, kes oli kõige aktiivsem tervisepunktide koguja, teenides sellega erinevaid auhindu ja tunnustust. Seekord oli meie suursponsoriks HANSAPOST (www.hansapost.ee), kes  premeerismeie tublisid terviseedendajaid aktiivusmonitoridega. 

Kõigile terviseüritustest osalejatele on garanteeritud hea tuju, parem tervis ja suurepärane enesetunne. Sellised töövälised vahvad üritused liidavad meie toredat  kollektiivi veelgi. Teeme seda kõike sellekse, et olla ise tervemad ja seeläbi ka lastele paremad eeskujud. Lubame, et jätkame samas vaimus ka sellel õppeaastal ja hoolitseme nii laste kui ka iseenda tervise eest!

Kohila lasteaed Sipsik tervisemeeskonna nimel

Mari Laas

Kristina Mägi

20160928 110834 vike

 Sipsiku lasteaia tervisemeeskond

 

Kohila lasteaed Sipsik otsib oma meeskonda ÕPETAJA ASSISTENTI lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks. Tööle asumise aeg: veebruar 2017.a. Kandideerimiseks esita CV ja motivatsioonikiri 08.veebruariks 2017.a meiliaadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

Alates oktoobrist hakkab meie lasteaias liikumistegevuste raames toimuma KehaMeele tegevus. Tegevuse eesmärgiks on suurendada teadlikkust oma kehast, meelest ja aistingutest ning õppida neid juhtima. Selle käigus areneb lapse füüsiline vastupidavus, painduvus, tasakaal, koordinatsioon ja keskendumisvõime. Oluline on ka arendada lapses oskust keha pingetest vabastama ning meelt rahunema suunata. Tegevused toetavad laste loomingulisust, koostöö- ning suhtlemisoskust. Seda saavutatakse läbi erinevate laste joogas kasutatavate harjutuste (asanad), keskendumist- ja koostööd nõudvate ülesannete ning kergemate meditatiivsete tegevustega.
KehaMeele tegevus toimub kõigis rühmades kõigile lastele kord nädalas, mille pikkuseks on 15 minutit ning korraga osalevad pooled rühma lapsed.
Jaanijussi, Mesisummi, Õnnetriinu ja Sipelga rühmale tegevusi hakkab läbi viima õpetaja Kaido.
Sajajalgse, Päikeseliblika, Rõõmutirtsu ja Põrnika rühmale viib tegevusi läbi õpetaja Janika.

Tugevat keha ja rahulikku meelt!
Janika ja Kaido

Alamkategooriaid