download

Uudised

tkuulutus 1

Hoiame üksteist!

Arvestades hetkeolukorda, siis oleme teinud otsuse, et lapsevanemad enam rühmaruumidesse ei sisene. Lapse saab üle anda/järgi tulla garderoobis või õues. Kindlasti ei tohiks lapsevanem mööda lasteaia erinevaid ruume liikuda. Näiteks, kui lasteaias käib ühest perest mitu last, siis palume kasutada iga rühma välisust, mitte liikuda majasiseselt. Samuti on kindel nõue, et lasteaia hoonesse sisenemisel tuleb kasutada sissepääsude juures olevat käte desinfitseerimisvahendit. Need juhised on vajalikud, et piirata kontaktide hulka. Ka kergemate haigussümptomitega lapsed ja täiskasvanud lasteaias viibida ei saa. Täname mõistva suhtumise eest!

Kui sul on kas palavik, nohu, kurguvalu, köha, sa ei tunne maitset ega lõhna ning sa tunned, et tervis ei ole korras, siis jää koju ja võta ühendust oma perearstiga!

Püsige kodus kui peres keegi põeb viirushaigust ning perearst on suunanud ta COVID-19 testi tegema. Terved pereliikmed võivad minna tööle / lasteada / kooli / huvikooli / noortekeskusesse jne alles siis, kui test näitab, et tegemist ei ole COVID-19 viirusega.

COVID-19 viirusnakkuse korral peres või sinu lähikontaktide hulgas jääge isolatsiooni.

Kui su enesetunne on halb, siis räägi täiskasvanuga ja mine võimalusel kohe koju. Siis ei lähe ka huvikooli ega noortekeskusesse.

Kui oled saanud positiivse COVID-19 testi tulemuse, teavita sellest lähikontaktseid ja lasteasutust.

Et püsida terve

Soovitame lasteaeda, kooli ja tööle liikuda jala, rattaga või võimalusel autoga.

Ühistransporti kasutades kanna maski.

Pese tihti käsi.

Enne hoonesse sisenemist ja peale väljumist desinfitseeri käsi.

Hoia võimalusel pikivahet, 2 meetrit on paras vahemaa.

Väldi rahvarohkeid kohti kus on palju võõraid inimesi tihedalt koos.

Seoses eriolukorraga on muutunud lasteaia töökorraldus suveperioodil. Valverühmad on avatud 08.06 - 19.06 ja 03.08 - 12.08. Sinna registreerimine toimub õpetajate poolt edastatud vormi kaudu. Valverühm perioodil 22.06 - 31.07 on avatud neile, kes andsid koha vajadusest teada küsitlluse kaudu. Uuesti on kõik rühmad avatud alates 13.08.2020.

Info 2020. sügisel lasteaiateed alustavate laste vanematele. Palume kõigil, kes sügiseks oma lapsele koha said, ARNO süsteemis vastav leping digiallkirjastada, seda saab teha siin https://piksel.ee/arno/kohila/
Kui kõik lapsevanemad on ARNO süsteemis lepingu digiallkirjastanud, jagatakse lapsed rühmade vahel.
Lastevanemate koosolek toimub 06.08 kell 17 lasteaia saalis. 07.08 kell 10 toimuvad tutvumispeod Sajajalgsete ja Põrnika rühma uutele lastele ja peredele. Alates 10.08 avame uutele lastele Sajajalgsete ja Põrnika rühmad, teised rühmad avatakse alates 13.08.
Seniks mõnusat suve :)

 

1. jaanuarist 2020. aastal muutub Kohila valla lasteaedades kohatasu

Vastavalt Kohila Vallavolikogu määrusele Koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha kehtestamine ja maksmise kord (https://www.riigiteataja.ee/akt/407112019022) on lasteaia kohatasu seotud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammääraga. Alates 1. jaanuarist 2020 tõuseb palga alammäär 584 euroni, mis toob kaasa muudatuse kohatasudes lapsevanematele. Alates 1. jaanuarist 2020 on Kohila valla lasteaedades kohatasu täiskoha puhul 58,40 eurot (10% palga alammäärast), pere teisele ja igale järgmisele lapsele 46,72 eurot (8% palga alammäärast) ning osaajalise kohaga lapsele 40,88 eurot (7% palga alammäärast).

Toiduraha päevamaksumuse piirmäära otsustab lasteasutuse hoolekogu.

Seoses palga alammäära tõusuga suureneb alates 1. jaanuarist 2020. a. ka lasteaia ettemaks, mis vastavalt „Kohila valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrale“ moodustub ühe kuu kohatasust ning ühe kuu toidurahast. Alates 1. jaanuarist 2020. a on ettemaks Kohila valla lasteaedades 98,40 eurot.

Meeri Ehandi

haridusnõunik

Alamkategooriaid