download

lapsevanema poolt kaetav kohatasu on seotud Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammääraga ning moodustab sellest 10%, ehk kohamaks aastal 2021 on
58,40 eurot;
• juhul, kui peres on kaks last ning mõlemad käivad lasteaias, on teise lapse eest kohatasu ühes kuus 8% palga alammäärast ehk 2021. aastal 46,72 eurot;
• kui peres kasvab kolm või enam lapsetoetust saavat last, siis sama pere esimesele ja teisele lapsele moodustab kohatasu ühes kuus 8% töötasu alammäärast, ehk
2021. aastal 46,72 eurot;
• ning kui peres kasvab kolm või enam lapsetoetust saavat last siis kolmanda ja enama lapse eest vanem koolieelse lasteasutuse kohatasu ei maksa.
• puudega lapse eest lapsevanem kohatasu ei maksa.

Toidupäeva piirhind on kuni 2 eurot.

 Vähekindlustatud peredel on võimalus taotleda lasteaiatasu soodustust. Vastav avaldus asub Blanketid all.