download

Kohatasu lasteaias käiva lapse eest ühes kuus moodustab 10% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast (edaspidi töötasu alammäärast).

 Kui peres kasvab kaks last ja mõlemad käivad Kohila valla lasteaias, siis sama pere teisele lapsele moodustab kohatasu ühes kuus 8% töötasu alammäärast.

 Kui peres kasvab kolm või enam lapsetoetust saavat last, siis igale lapsele moodustab kohatasu ühes kuus 8% töötasu alammäärast.

Puudega lapse eest vanem kohatasu ei maksa.

Täiskoha puudumisel moodustab kohatasu osaajalise kohaga lasteaias käiva lapse eest ühes kuus 7% töötasu alammäärast. Osaajalise kohakasutuse korral viib vanem lapse koju hiljemalt pärast lõunasööki.

Toidupäeva piirhind on kuni 2 eurot.

 

Vähekindlustatud peredel on võimalus taotleda lasteaiatasu soodustust. Vastav avaldus asub Blanketid all.