download

Kohila lasteaed Sipsiku ajalugu kandub aastasse 1911, mil Kohila Paberivabriku omanik Georg Sommer asutas lasterühma oma töötajate laste jaoks. See asus vabriku tööliste elumaja otsapealses suures saalis, mida tunti „valge saali“ nime all. Antud maja, mille külge mängurühm oli ehitatud, on tänaseni alles ja kannab aadressi Tööstuse 25. Rühm töötas esialgu ainult pool päeva, ilma toitlustamiseta. Hommikul tulid lapsed rühma koos oma toidu ja joogiga. Kasvatamise ja õpetamisega tegeles tol ajal Helene Setemäe-Steinfeldt, hiljem nime muutes Kivipõld. Igahommikuse palvetunni viis kasvataja läbi klaverisaatel. Lisaks toimusid lugemis- ja käsitöötunnid, arvutamine, voolimine, laulmine ja võimlemine, mille läbi lapsed omandasid mitmekülgsed teadmised. Iga päev käidi lastega jalutamas looduses, kus tehti ka loodusvaatlusi ja mängiti erinevaid mänge. Lapsed olid väga hästi ette valmistatud pühade puhul esinemistega kohalikule rahvale. Nääridel ja jaanipäeval toimusid kontserdid, mil lapsed esinesid näitemängudega piibli teemadel. Peale kontserti jagas vabriku juhtkond esinejatele alati maiustuste pakid.

1946. aastal, peale sõda, kolis lasterühm suurde mõisahoonesse, teisele korrusele. Selle tingis suur laste hulk, kes kõik vajasid organiseeritud ja läbimõeldud hooldust. Esimeseks juhatajaks oli Olga Reimand, kelle organiseerida olid kaks 50-ne lapselist segarühma ja lisaks juhitööle andis ta lastele ka muusikat. Mõne aja pärast rühmad liideti ja moodustus ühine Kohila Paberivabriku Lastepäevakodu, kus käis tublisti üle saja lapse.

Aastal 1982 kolis Kohila Paberivabriku Lastepäevakodu uude projekteeritud nelja rühma ja kuue-aastaste laste klassiga praegusesse lasteaia Sipsik hoonesse, mis 27. aprillil 1999 aastal suleti. Peale sulgemist tegutses lasteaiahoones beebikool, alates 01.01.2002 päevahoid ning vanematele inimestele toitlustamist ja tegevusi pakkuv turvakeskus. 2006. aasta septembrikuust alustas lisaks kahele eelnevale rühmale Kohila Sipsiku majas tööd ka valla ainus sõimerühm. Sellest ajast on maja tegutsenud nagu lasteaed, mitte päris vormiliselt, aga just sisuliselt. Rühmad tegutsesid tegevuskavade ja sealt edasi nädalaplaanide alusel. 2007. aasta jaanuarist liideti päevahoid Prillimäe Põnnipere lasteaiaga ning samal aastal avati pidulikult rõõmsates värvides ja ilusa mööbliga tänaseks nime kandev Sajajalgsete rühm. Sellest ajast tegutses majas neli rühma. Kuid peagi hakkasid kerkima mõtted laiendada lasteaeda veelgi kahe rühma võrra. See tõi omakorda muutused lasteaeda Põnnipere, mille tõttu algatati Sipsiku rühmade lahutamise protsess. Veebruari alguseks olid vastavad dokumendid korras ning Kohila vallal üks lasteaed juures – Kohila Lasteaed Sipsik. 2009. jaanuaris avati Kohilas moodne ja ainulaadne juurdeehitus. Lõplik rühmade arv saavutati 2011. Tänaseni on Kohila Lasteaed Sipsik kaheksarühmaline ning tegutsenud nüüdseks juba üle 100 aasta.