download

2019/2020 õppeaasta projektid Sipsiku lasteaias:

Roheline Kool

Roheline Kool on maailma tuntuim, suurim ja tulemuslikum keskkonnahariduslik programm, mille eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks.

 

KHK ja KIKi projektid

Kohilas on Keskkonnahariduse Keskus, sest siin on väga mitmekesine looduskeskkond. Lähedal asuvad Rabivere raba, Eesti kivide kuningas, Aandu ja Hageri karstiala. Kohilal on hea logistiline asukoht, mis väljendub heas raudtee- ja maanteeühendusühenduses.

 

                                                  

 

 

LEGO Education Coding Express

LEGO Education Coding Express – programmeerimise ABC-d õpetav raudteekomplekt, mis on mõeldud eelkõige 2-5 aastastele lastele. Programmeerimine on uus kirjaoskus, mille arendamisega tuleks alustada juba varakult. See võimaldab lastel õppida disainima, looma ja väljendama ennast läbi digitehnoloogiate.

Coding Expressi komplekti tuumaks on LEGO DUPLO klotsid ning mootori ja värvianduriga progerong. Kui lapsed ehitavad väikestes tiimides valmis rongi ja rongiraja, äratavad nad kaadervärgi ellu eri värvides aktiivklotsidega. Meekonnamängu käigus õpivad lapsed koostöö olulisust ja robootika põhimõtteid – näiteks seda, kui oluline on lihtne tsükkel. Lisaks aitab suurte klotsidega mängimine arendada lapse motoorikat ja õpivõimet.

 

           

 

"Kiusamisest vabaks!"

Meie lasteaias on kasutusel metoodika „Kiusamisest vabaks!“ Kohila lasteaed Sipsik liitus „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga 2013. aastal. Metoodika on kasutusel kõigis kaheksas rühmas ning kõik meeskonnad on läbinud vastava koolituse.

"Kiusamisest vabaks!" on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua üksteist arvestav ja kaasav suhe nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel. Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10 aastaste alste seas. Eestis veab Taani eeskujul projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ alates 2010 aastast MTÜ Lastekaitse Liit.

Metoodika tugineb neljale põhiväärtusele: sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Kuna kiusamise ennetamine on seotud ühiskonnas vastu võetud käitumisnormide ja suhete kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendataks lastesse võimalikult varakult. Igapäevases kasvatusprotsessis esineb erinevaid olukordi, mida tuleb tegelike põhjusteni jõudmiseks lahti mõtestada. Seejuures ongi oluline hea koostöö lasteaia personali ning lapsevanema vahel, kes toetavad ning aitavad väärtustele tuginedes lastele selgitada kaaslasi austavaid käitumisviise.

Projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium.

Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus.