download

2017/2018 õppeaasta projektid Sipsiku lasteaias:

* Kõik rühmad on liitunud "Kiusamisest vaba" projektiga.

Mitmekultuurilisus kohalikus kogukonnas“ projekti number 2017-2-EE01-KA105-034977. Projekti toetab SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist. Tegemist on põhimeetmega 1, noortevaldkonna õpiränne, Euroopa Vabatahtlik Teenistus. 01.10. 2017-31. 12. 2018 viibivad teenistuses Kohila Vallavalitsuse allasutustes, Kohila Avatud Noortekeskuses, Kohila Gümnaasiumis ja Kohila lasteaed Sipsikus ja MTÜ Miikaeli Ühenudses Kohila Mõisakoolis, kolm vabatahtliku, kes on siia saabunud Itaaliast, Venemaalt ja Ukrainast. Täpsem info www.noored.ee 

* Meie lasteaed osaleb rahvusvahelises Nordplus Junior projektis koos kahe Läti ja ühe Leedu lasteaiaga. Projekti eesmärkideks on luua erinevate haridusasutuste toimiv koostöövõrgustik ning töötada välja uusi ja arendada olemasolevaid loovaid õppemeetodeid. Projekti käigus tutvume naaberriikide huvitavate praktikatega ja kogume uusi ideid, mida lasteaias kasutusele võtta.

Projekt koosneb neljast osast: erinevate maade õppemängud, lastekirjandus, tervislikud eluviisid ja „väikesed kodanikud“ (oma kodukoha tundma õppimine). Meie lasteaiast on projektiga otseselt seotud Päikeseliblikad, Põrnikad, Rõõmutirtsud ja Jaanijussid.

Õpetajate esimene õppevisiit Leetu toimub oktoobri lõpus, jaanuaris külastame Läti lasteaedu ja kevadel ootame väliskülalisi külla meie lasteaeda. Partnerite kohtumistel toimuvad kontaktseminarid ja projekti teemade tutvustused/arutelud.

 

* KIKi projekti nr: 13486 Kohila valla Sipsiku, Männi, Linnupesa ja Põnnipere lasteaedade keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2017/2018 õp. 

05. okt. 2017 Sajajalgsete rühm, Kohila Keskkonnahariduse Keskus, õppeprogramm "Tere sügis"

19. otk. 2017 Sipelga rühm, Tallinna Loomaaed, õppeprogramm "Öökulli retk"

09. nov. 2017 Jaanijussi rühm, Eesti Loodusmuuseum, Õppeprogramm "Avastuste ruum: meeled ja meeleelundid"

25. jaan. 2018 Õnnetriinude rühm, Tallinna Loomaaed, õppeprogramm "Koduloom ja tema tähtsus"

31.jaan. 2018 Päikeseliblikate rühm, Kohila Keskkonnahariduse Keskus, õppeprogramm "Kes elab metsa sees?"

09.mai 2018 Mesisummide rühm, Kohila Keskkonnahariduse Keskus, õppeprogramm "Kevad tuleb"

21. mai 2018 Rõõmutirtsu rühm, Jääaja keskus, õppeprogramm "Moosipurgi ja paberirulli mitu elu"

21. mai 2018 Põrnika rühm, Jääaja keskus, õppeprogramm "Moosipurgi ja paberirulli mitu elu"

KIK logo RGB

 

 

2016/2017 õppeaasta projektid Sipsiku lasteaias:

Kohila lasteaed Sipsik alustas SA Innove Ja Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projektiga , mille käigus uuendame lasteaia õppekava ja täiendame seda meediakasvatuse osaga. Projekti raames on plaanis mitmed ettevõtmised, koostöös Tallinna Ülikooliga toimub koolitus meediakasvatuse alustest, käime õppevisiidil Tallinna Sipsiku lasteaias , kus juba olemas meediakasvatusalane kogemus ning toimub õppepäev meedia mõjust. Projekti tulemusena saab Sipsiku lasteaia õppekava uue ja kaasaegsema sisu ning vormi.

Kohila valla Sipsiku, Männi, Linnupesa ja Põnnipere lasteaedade keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2016/2017 õppeaastal, projekt 12346.

Kuupäev

Rühm

Programm

Läbiviija

23.09.2016

Põrnikad

Sügis tuleb

Kohila Keskkonnahariduse Keskus

23.09.2016

Jaanijussid

Sügis tuleb

Kohila Keskkonnahariduse Keskus

28.09.2016

Sipelgad

Sügis tuleb

Kohila Keskkonnahariduse Keskus

28.09.2016

Rõõmutirtsud

Sügis tuleb

Kohila Keskkonnahariduse Keskus

11.10.2016

Õnnetriinud

Eesti metsloomad

Eesti Loodusmuuseum

26.10.2016

Mesisummid

Sipelgate ja mesilaste töökas elu

Eesti Loodusmuuseum

04.04.2017

Rõõmutirtsud

Eesti metsaloomad

Eesti Loodusmuuseum

28.04.2017

Jaanijussid

Looduse lootus

MiiaMillaManda muuseum

Aprill (17) 2017

Sajajalgsed

Kevad tuleb

Kohila Keskkonnahariduse Keskus

Aprill (17) 2017

Päikeseliblikad

Kevad tuleb

Kohila Keskkonnahariduse keskus

09.mai 2017

Sipelgad

Looduse lootus

MiiaMillaManda muuseum

09.mai 2017

Õnnetriinud

Looduse lootus

MiiaMillaManda muuseum

16.mai 2017

Mesisummid

Näpud mulda

MiiaMillaManda muuseum

18.mai 2017

Põrnikad

Looduse lootus

MiiaMillaManda muuseum


KIK logo RGB  Kohila KHK logo1

 

Sihtasutus Innove 16.11.2016 käskkirja nr 1.1-4/208 „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ elluviimiseks esitatud järgmiste taotlejate taotlused, taotlusvooru tegevuse „Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus“ raames: Meediakasvatuse sidumine ja rakendamine Kohila lasteaed Sipsik õppekavaga“ 

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne.jpginnove_logo.jpg

Nutilabor

Jänku-Jussi NutiLabori eesmärgiks on äratada huvi robootika vastu. Lapsed saavad huviringis teadmisi ja praktilisi kogemusi robootikast.

2012. aastal algatatud NutiLaborite projekti eesmärgiks on arendada noorte infotehnoloogia-alast huvitegevust Eestis.
Projekti veab Vaata Maailma SA ja suursponsorid on EMT/Elioni, Microsofti, Swedbank, SEB. 

NutiLabori projekti tutvustuse ja teised toetajad leiate NutiLabori kodulehelt.

 

"Kiusamisest vabaks"

Meie lasteaias on kasutusel metoodika „Kiusamisest vabaks!“

Kohila lasteaed Sipsik liitus „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga 2013. aastal. Metoodika on kasutusel kõigis kaheksas rühmas ning kõik meeskonnad on läbinud vastava koolituse.

"Kiusamisest vabaks!" on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua üksteist arvestav ja kaasav suhe nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel. Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.

Alates 2007. aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vabaks“, milles keskendutakse kiusamise ennetamisele 3-10 aastaste aste seas. Eestis veab Taani eeskujul projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ alates 2010. aastast MTÜ Lastekaitse Liit.

Metoodika tugineb neljale põhiväärtusele: sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Kuna kiusamise ennetamine on seotud ühiskonnas vastu võetud käitumisnormide ja suhete kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendataks lastesse võimalikult varakult. Igapäevases kasvatusprotsessis esineb erinevaid olukordi, mida tuleb tegelike põhjusteni jõudmiseks lahti mõtestada. Seejuures ongi oluline hea koostöö lasteaia personali ning lapsevanema vahel, kes toetavad ning aitavad väärtustele tuginedes lastele selgitada kaaslasi austavaid käitumisviise.

Projekt „Kiusamisest  vaba lasteaed ja kool“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks MTÜ Lastekaitse Liit.