download

 

1. jaanuarist 2020. aastal muutub Kohila valla lasteaedades kohatasu

Vastavalt Kohila Vallavolikogu määrusele Koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha kehtestamine ja maksmise kord (https://www.riigiteataja.ee/akt/407112019022) on lasteaia kohatasu seotud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammääraga. Alates 1. jaanuarist 2020 tõuseb palga alammäär 584 euroni, mis toob kaasa muudatuse kohatasudes lapsevanematele. Alates 1. jaanuarist 2020 on Kohila valla lasteaedades kohatasu täiskoha puhul 58,40 eurot (10% palga alammäärast), pere teisele ja igale järgmisele lapsele 46,72 eurot (8% palga alammäärast) ning osaajalise kohaga lapsele 40,88 eurot (7% palga alammäärast).

Toiduraha päevamaksumuse piirmäära otsustab lasteasutuse hoolekogu.

Seoses palga alammäära tõusuga suureneb alates 1. jaanuarist 2020. a. ka lasteaia ettemaks, mis vastavalt „Kohila valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrale“ moodustub ühe kuu kohatasust ning ühe kuu toidurahast. Alates 1. jaanuarist 2020. a on ettemaks Kohila valla lasteaedades 98,40 eurot.

Meeri Ehandi

haridusnõunik