download

Tugiisiku teenuse sihtgrupiks on erivajadusega (sh käitumishäirega) laps, kes vajab lasteaias viibides pidevat abi ja/või järelvalvet. Lapse tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab last igapäevaelus toime tulema, on vajadusel lapsele täiskasvanud saatjaks. Eesmärgiks on lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine ning lapse toimetuleku toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas.