download

Eesti keele õpe muukeelsetele lastele toimub rühmaõpetaja poolt igapäeva tegevuste käigus.